+380665675857 •

sparrings

Current

Past

NameCountryCityClubStart
Politun Nazar 0 - 3 Zavgorodniy Zahar UkraineKropyvnytskyiSnooker Kropyvnytskyi2023-03-24
Politun Nazar 2 - 0 Zavgorodniy Zahar UkraineKropyvnytskyiSnooker Kropyvnytskyi2023-03-24
Shashyna Daria 3 - 2 Doshenko Yuriy UkraineKropyvnytskyiSnooker Kropyvnytskyi2023-03-24
Shashyna Daria 0 - 3 Bayrak Vsevolod UkraineKropyvnytskyiSnooker Kropyvnytskyi2023-03-24
Sulgenko Matviy 1 - 3 Lipko Lyda UkraineKropyvnytskyiSnooker Kropyvnytskyi2023-03-24
Lipko Mikola 3 - 1 Politun Nazar---2023-03-24
Sulgenko Matviy 3 - 0 Handrabura Denys UkraineKropyvnytskyiSnooker Kropyvnytskyi2023-03-24
Sinyakevisch Oleksandr 3 - 2 Kravchenko Ivan UkraineKropyvnytskyiSnooker Kropyvnytskyi2023-03-24
Skrynko Hlib 1 - 3 Nepokrytiy Mykola---2023-03-17
Kruk Yaroslav 2 - 1 Sydorenko Vitalii UkraineZnamyankaSNOOKER ACADEMY ZNAMYANKA2023-03-17
Bayrak Vsevolod 2 - 0 Zavgorodniy Zahar---2023-03-17
Sydorenko Vitalii 1 - 0 Beskostuy Sergey UkraineZnamyankaSNOOKER ACADEMY ZNAMYANKA2023-03-17
Bayrak Vsevolod 0 - 3 Skrynko Hlib---2023-03-17
Lipko Mikola 2 - 3 Politun Nazar UkraineKropyvnytskyiSnooker Kropyvnytskyi2023-03-17
Zavgorodniy Zahar 0 - 2 Skrynko Hlib UkraineKropyvnytskyiSnooker Kropyvnytskyi2023-03-17
Skrynko Hlib 2 - 0 Zavgorodniy Zahar UkraineKropyvnytskyiSnooker Kropyvnytskyi2023-03-17
Bayrak Vsevolod 1 - 3 Nepokrytiy Mykola UkraineKropyvnytskyiSnooker Kropyvnytskyi2023-03-17
Kruk Yaroslav 2 - 1 Sydorenko Vitalii UkraineZnamyankaSNOOKER ACADEMY ZNAMYANKA2023-03-13
Lepetenko Daniel 1 - 0 Polikarpov Matviy UkraineZnamyankaSNOOKER ACADEMY ZNAMYANKA2023-03-11
Nepokrytiy Mykola 2 - 0 Bayrak Vsevolod---2023-03-10