+380665675857 •

Stats (h2h)

Played matches1
Planned matches0
Явар Шабиир (wins)0 (0%)
Кухестани Мехди (wins)1 (100%)

Кыргыз Республикасынын Снукер биринчилиги (2017-12-15 - 2017-12-17)

Явар Шабиир 0 (3) 2 Кухестани Мехди h2h