+380665675857 •

Stats (h2h)

Played matches2
Planned matches0
Baidala Kiril (wins)1 (50%)
Tymruk Oleksandr (wins)1 (50%)

NSFU. CHAMPIONSHIP OF UKRAINE "6-RED" 2017 (2017-12-23 - 2017-12-26)

Baidala Kiril 0 (5) 3 Tymruk Oleksandr h2h

Lyubytelʹsʹka liha FSU Lʹviv 2 etap - 3 Tur (2017-09-30 - 2017-10-01)

Baidala Kiril 2 (3) 0 Tymruk Oleksandr (+3) (+1) h2h