+380665675857 •

Stats (h2h)

Played matches1
Planned matches0
Baidala Kiril (wins)1 (100%)
Katruk Mykhailo (wins)0 (0%)

Lyubytelʹsʹka liha FSU Lʹviv 2 etap - 10 Tur (2017-12-02 - 2017-12-03)

(+1) (+0) Baidala Kiril 2 (3) 0 Katruk Mykhailo h2h