+380665675857 •

tournaments

NSFU. POKROVA 2017
2017-10-21-2017-10-24, BC "Lider", Україна, м. Київ, вул. Семена Скляренка 5

Draw

Isaienko S. 3
Dementiev I. 0
#11837
1
32
Shugaley B. 2
Dvornichenko O. 3
#11838
16
17
Petrash S. 1
Baciu P. 3
#11839
9
24
Marholin K. 3
Radzivill O. 0
#11840
8
25
Melnychenok S. 3
Mehdi A. 0
#11841
5
28
Ciobanu A. 3
Sergeev A. 0
#11842
12
21
Ul'yanchenko T. 3
Scherbak D. 1
#11843
13
20
Boiko I. 3
Chisleacov I. 2
#11844
4
29
Kusen M. 3
Petrunko G. 2
#11845
3
30
Kamelkov Y. 0
Khimich V. 3
#11846
14
19
Khachatryan M. 3
Polidovich M. 1
#11847
11
22
Shulha A. 3
Basystyi V. 0
#11848
6
27
Myronyuk V. 3
Makarskiy I. 0
#11849
7
26
Volyk V. 3
Vaskovskyy O. 1
#11850
10
23
Lagodzinschii S. 3
Makieiev A. 1
#11851
15
18
Semko Y. 3
Voievodin M. 1
#11852
2
31
Isaienko S. 3
Dvornichenko O. 0
#11853
Baciu P. 0
Marholin K. 3
#11854
Melnychenok S. 3
Ciobanu A. 1
#11855
Ul'yanchenko T. 1
Boiko I. 3
#11856
Kusen M. 1
Khimich V. 3
#11857
Khachatryan M. 0
Shulha A. 3
#11858
Myronyuk V. 2
Volyk V. 3
#11859
Lagodzinschii S. 1
Semko Y. 3
#11860
Isaienko S. 3
Marholin K. 1
#11861
Melnychenok S. 3
Boiko I. 1
#11862
Khimich V. 3
Shulha A. 2
#11863
Volyk V. 0
Semko Y. 3
#11864
Isaienko S. 3
Melnychenok S. 2
#11865
Khimich V. 1
Semko Y. 3
#11866
Isaienko S. 4
Semko Y. 0
#11867

Group results

PlayerPlace in group+f/m+f/f
1 Isaienko Sergiy (1) 121
2 Semko Yurii (2) 121
3 Kusen Mykhailo (3) 121
4 Boiko Iulian (4) 121
5 Melnychenok Sergey (5) 121
6 Shulha Andrii (7) 121
7 Myronyuk Victor (12) 121
8 Marholin Kiryl (14) 121
9 Petrash Sergey (15) 121
10 Volyk Vladislav (40) 121
11 Khachatryan Mikael (52) 121
12 Ciobanu Andrei (10) 120.86
13 Ul'yanchenko Taras (16) 120.86
14 Kamelkov Yevhen (17) 120.8
15 Lagodzinschii Serghei (19) 120.75
16 Shugaley Bogdan (38) 11.670.71
17 Dvornichenko Oleg (67) 21.750.64
18 Makieiev Andrew (9) 21.670.63
19 Khimich Vladyslav (25) 21.670.63
20 Scherbak Dmitry (8) 21.50.75
21 Sergeev Artem (29) 21.50.75
22 Polidovich Marian (6) 21.330.67
23 Vaskovskyy Oleg (11) 21.330.67
24 Baciu Pavel (21) 21.330.67
25 Radzivill Oleksandr (22) 21.330.67
26 Makarskiy Ivan (24) 21.330.67
27 Basystyi Volodymyr (27) 21.330.67
28 Mehdi Alani (31) 21.330.67
29 Chisleacov Ilia (13) 21.330.57
30 Petrunko George (26) 21.330.57
31 Voievodin Maksym (46) 21.330.57
32 Dementiev Iegor (56) 21.330.57
33 Sinokop Anton (20) 31.330.57
34 Korolenko Konstantin (37) 31.330.5
35 Baidala Kiril (28) 31.250.56
36 Kravchenko Volodymyr (66) 310.5
37 Petrus Stepan (42) 310.44
38 Lisovenko Anna (30) 310.43
39 Pinchuk Oleksandr (35) 310.43
40 Voloshynov Danylo (43) 310.43
41 Chernetskyi Dmytro (33) 310.38
42 Buchynskyi Andrew (23) 30.670.33
43 Lisovenko Marharyta (32) 30.670.33
44 Kruk Oleksandr (44) 30.670.33
45 Landyrieva Аnna (47) 30.670.33
46 Pavlyuk Volodymyr (34) 30.670.29
47 Vitsynkyi Vyatcheslav (49) 30.670.29
48 Anokhin Gordii (64) 30.670.29
49 Lagodzinschii Matvei (36) 410.4
50 Duliba Alexey (65) 40.750.33
51 Taborovets Oleksii (39) 40.670.25
52 Okhrimchuk Stepan (62) 40.670.25
53 Mazur Maksym (41) 40.50.25
54 Levitskij Vadim (48) 40.330.14
55 Zolotukhina Oleksandra (51) 40.330.14
56 Tomashchuk Ihor (18) 400
57 Boyko Artem (45) 400
58 Samoilenko Polina (50) 400
59 Levytskyi Andrii (53) 400
60 Stokolos Volodymyr (54) 400
61 Duliba Roman (55) 400
62 Hlibchuk Ivan (58) 400
63 Malasnyak Yarema (59) 400
64 Sydorenko Petro (60) 400
65 Rak Artem (57) 500
66 Melnyk Oleksandr (61) 500
67 Yatsimirsky Andrew (63) 500

Group 1

Player 1234 m +m -m Δm +f -f Δf
1 Lagodzinschii Serghei (19) -2 : 12 : 12 : 03303624
2 Makieiev Andrew (9) 1 : 2-2 : 12 : 03211532
3 Korolenko Konstantin (37) 1 : 21 : 2-2 : 0312-1440
4 Stokolos Volodymyr (54) 0 : 20 : 20 : 2-303-306-6

Group 2

Player 1234 m +m -m Δm +f -f Δf
1 Volyk Vladislav (40) -2 : 02 : 02 : 03303606
2 Vaskovskyy Oleg (11) 0 : 2-2 : 02 : 03211422
3 Lisovenko Marharyta (32) 0 : 20 : 2-2 : 0312-124-2
4 Sydorenko Petro (60) 0 : 20 : 20 : 2-303-306-6

Group 3

Player 1234 m +m -m Δm +f -f Δf
1 Ul'yanchenko Taras (16) -2 : 02 : 02 : 13303615
2 Basystyi Volodymyr (27) 0 : 2-2 : 02 : 03211422
3 Anokhin Gordii (64) 0 : 20 : 2-2 : 1312-125-3
4 Taborovets Oleksii (39) 1 : 20 : 21 : 2-303-326-4

Group 4

Player 1234 m +m -m Δm +f -f Δf
1 Semko Yurii (2) -2 : 02 : 02 : 03303606
2 Baciu Pavel (21) 0 : 2-2 : 02 : 03211422
3 Kruk Oleksandr (44) 0 : 20 : 2-2 : 0312-124-2
4 Duliba Roman (55) 0 : 20 : 20 : 2-303-306-6

Group 5

Player 1234 m +m -m Δm +f -f Δf
1 Melnychenok Sergey (5) -2 : 02 : 02 : 03303606
2 Petrunko George (26) 0 : 2-2 : 12 : 03211431
3 Pinchuk Oleksandr (35) 0 : 21 : 2-2 : 0312-134-1
4 Samoilenko Polina (50) 0 : 20 : 20 : 2-303-306-6

Group 6

Player 1234 m +m -m Δm +f -f Δf
1 Isaienko Sergiy (1) -2 : 02 : 02 : 03303606
2 Mehdi Alani (31) 0 : 2-2 : 02 : 03211422
3 Buchynskyi Andrew (23) 0 : 20 : 2-2 : 0312-124-2
4 Hlibchuk Ivan (58) 0 : 20 : 20 : 2-303-306-6

Group 7

Player 1234 m +m -m Δm +f -f Δf
1 Khachatryan Mikael (52) -2 : 02 : 02 : 03303606
2 Makarskiy Ivan (24) 0 : 2-2 : 02 : 03211422
3 Landyrieva Аnna (47) 0 : 20 : 2-2 : 0312-124-2
4 Tomashchuk Ihor (18) 0 : 20 : 20 : 2-303-306-6

Group 8

Player 12345 m +m -m Δm +f -f Δf
1 Marholin Kiryl (14) -2 : 02 : 02 : 02 : 04404808
2 Scherbak Dmitry (8) 0 : 2-2 : 02 : 02 : 04312624
3 Kravchenko Volodymyr (66) 0 : 20 : 2-2 : 02 : 04220440
4 Mazur Maksym (41) 0 : 20 : 20 : 2-2 : 0413-226-4
5 Melnyk Oleksandr (61) 0 : 20 : 20 : 20 : 2-404-408-8

Group 9

Player 1234 m +m -m Δm +f -f Δf
1 Myronyuk Victor (12) -2 : 02 : 02 : 03303606
2 Voievodin Maksym (46) 0 : 2-2 : 02 : 13211431
3 Pavlyuk Volodymyr (34) 0 : 20 : 2-2 : 1312-125-3
4 Okhrimchuk Stepan (62) 0 : 21 : 21 : 2-303-326-4

Group 10

Player 1234 m +m -m Δm +f -f Δf
1 Petrash Sergey (15) -2 : 02 : 02 : 03303606
2 Dementiev Iegor (56) 0 : 2-2 : 12 : 03211431
3 Lisovenko Anna (30) 0 : 21 : 2-2 : 0312-134-1
4 Boyko Artem (45) 0 : 20 : 20 : 2-303-306-6

Group 11

Player 1234 m +m -m Δm +f -f Δf
1 Boiko Iulian (4) -2 : 02 : 02 : 03303606
2 Radzivill Oleksandr (22) 0 : 2-2 : 02 : 03211422
3 Vitsynkyi Vyatcheslav (49) 0 : 20 : 2-2 : 1312-125-3
4 Levitskij Vadim (48) 0 : 20 : 21 : 2-303-316-5

Group 12

Player 12345 m +m -m Δm +f -f Δf
1 Kamelkov Yevhen (17) -2 : 12 : 02 : 12 : 04404826
2 Dvornichenko Oleg (67) 1 : 2-2 : 12 : 12 : 04312743
3 Baidala Kiril (28) 0 : 21 : 2-2 : 02 : 04220541
4 Lagodzinschii Matvei (36) 1 : 21 : 20 : 2-2 : 0413-246-2
5 Rak Artem (57) 0 : 20 : 20 : 20 : 2-404-408-8

Group 13

Player 1234 m +m -m Δm +f -f Δf
1 Shugaley Bogdan (38) -2 : 01 : 22 : 03211523
2 Polidovich Marian (6) 0 : 2-2 : 02 : 03211422
3 Sinokop Anton (20) 2 : 10 : 2-2 : 03211431
4 Levytskyi Andrii (53) 0 : 20 : 20 : 2-303-306-6

Group 14

Player 1234 m +m -m Δm +f -f Δf
1 Shulha Andrii (7) -2 : 02 : 02 : 03303606
2 Chisleacov Ilia (13) 0 : 2-2 : 12 : 03211431
3 Chernetskyi Dmytro (33) 0 : 21 : 2-2 : 1312-135-2
4 Zolotukhina Oleksandra (51) 0 : 20 : 21 : 2-303-316-5

Group 15

Player 12345 m +m -m Δm +f -f Δf
1 Kusen Mykhailo (3) -2 : 02 : 02 : 02 : 04404808
2 Sergeev Artem (29) 0 : 2-2 : 02 : 02 : 04312624
3 Petrus Stepan (42) 0 : 20 : 2-2 : 12 : 0422045-1
4 Duliba Alexey (65) 0 : 20 : 21 : 2-2 : 0413-236-3
5 Yatsimirsky Andrew (63) 0 : 20 : 20 : 20 : 2-404-408-8

Group 16

Player 1234 m +m -m Δm +f -f Δf
1 Ciobanu Andrei (10) -2 : 12 : 02 : 03303615
2 Khimich Vladyslav (25) 1 : 2-2 : 12 : 03211532
3 Voloshynov Danylo (43) 0 : 21 : 2-2 : 0312-134-1
4 Malasnyak Yarema (59) 0 : 20 : 20 : 2-303-306-6