+380665675857 •

players

Championship of Kirovohrad region (2022-12-25)

Skrynko Hlib 2 (5) 3 Kravchenko Ivan h2h
Kondratenko Maksym 1 (3) 2 Skrynko Hlib h2h
Nepokrytiy Mykola 1 (3) 2 Skrynko Hlib h2h
Skrynko Hlib 2 (3) 1 Bazhan Ihor h2h
Skrynko Hlib 2 (3) 0 Sulgenko Matviy h2h
Diachenko Daria 0 (3) 2 Skrynko Hlib h2h

Game day 2022 - 5 Round (2022-02-20)

(+7) (+6) Skrynko Hlib 2 (2) 0 Shaharuk Nazarii h2h
(+5) (+7) Skrynko Hlib 0 (2) 2 Dzyna Ihor h2h

Game day 2022 - 4 Round (2022-02-13)

(+1) (+3) Skrynko Hlib 1 (3) 2 Tarubarov Roman h2h
Skrynko Hlib 2 (3) 0 Lisovenko Anna (+0) (-1) h2h
(+7) (+6) Skrynko Hlib 2 (3) 0 Dzyna Ihor h2h

Kirovohrad Region Snooker Championship 6 - RED, Men & Women 2022 (2022-01-29 - 2022-01-30)

Lisovenko Marharyta 3 (5) 1 Skrynko Hlib h2h
Skrynko Hlib 3 (5) 0 Dzyna Illia h2h
Skrynko Hlib 2 (3) 1 Yakunin Arseniy h2h
Skrynko Hlib 2 (3) 0 Yakovlieva Sofia h2h

Game day 2022 - 3 Round (2022-01-23)

(+6) (+5) Skrynko Hlib 2 (3) 0 Dzyna Ihor h2h
(+6) (+5) Skrynko Hlib 2 (3) 1 Myrhorodskyi Evhenii h2h
(+9) (+8) Lisovenko Marharyta 2 (3) 1 Skrynko Hlib h2h
(+7) (+6) Skrynko Hlib 2 (3) 0 Kazakov Ehor h2h

Game day 2022 - 2 Round (2022-01-16)

(+6) (+5) Skrynko Hlib 2 (3) 0 Shashina Anastasija h2h