+380665675857 •

players

Київська Ліга Снукеру 2021 (на форі) - тур 7 (2021-04-17)

(+3) (+2) Tishchenko Gregory 2 (3) 0 Al-Qarmalee Mohammed h2h
Tishchenko Gregory 2 (3) 0 Kulbako Andrii (+2) (+0) h2h
Tishchenko Gregory 2 (3) 1 Lagodzinschii Matvei (+7) (+5) h2h
(+8) (+7) Khmelevskyi Denys 2 (3) 0 Tishchenko Gregory h2h

Київська Ліга Снукеру 2021 (на форі) - тур 6 (2021-04-03)

(+3) (+2) Blakyta Roman 2 (3) 1 Tishchenko Gregory h2h
Lemesheva Yeva 0 (3) 2 Tishchenko Gregory (+5) (+6) h2h
(+4) (+6) Govtva Danil 0 (3) 2 Tishchenko Gregory h2h
(+3) (+2) Levytskyi Andrii 2 (3) 0 Tishchenko Gregory h2h

Київська Ліга Снукеру 2021 - тур 5 (2021-03-27)

Korolenko Konstantin 2 (3) 1 Tishchenko Gregory h2h
Tishchenko Gregory 0 (3) 2 Lagodzinschii Matvei h2h

Київська Ліга Снукеру 2021 (на форі) - тур 5 (2021-03-20)

Tishchenko Gregory 0 (3) 2 Vishnevsky Vladislav (+9) (+10) h2h
(+1) (+0) Tishchenko Gregory 2 (3) 0 Lemeshev Serhii h2h
(-1) (+0) Tishchenko Gregory 0 (3) 2 Яковлев Андрій h2h

Київська Ліга Снукеру 2021 - тур 4 (2021-03-13)

Tishchenko Gregory 0 (3) 2 Kulbako Andrii h2h
Tishchenko Gregory 0 (3) 2 Levytskyi Andrii h2h

Київська Ліга Снукеру 2021 (на форі) - тур 4 (2021-03-06)

Tishchenko Gregory 1 (3) 2 Khmelevskyi Denys (+6) (+7) h2h
(+2) (+1) Tishchenko Gregory 2 (3) 0 Al-Qarmalee Mohammed h2h
Tishchenko Gregory 2 (3) 1 Vasyliev Andriy (+0) (-1) h2h
(+2) (+1) Kulbako Andrii 2 (3) 1 Tishchenko Gregory h2h

Київська Ліга Снукеру 2021 - тур 3 (2021-02-27)

Tishchenko Gregory 2 (3) 0 Dobie Dmytro h2h