+380665675857 •

FSULo "KUBOK HALYCHYNY"

Ostrazhnov Andriy vs Kozak Artem

FSULo "KUBOK HALYCHYNY" (Round robin. 3)

Info

Player 1: Ostrazhnov Andriy
Player 2: Kozak Artem
Started: 14:08 2017-08-19
Table: 6
Finished: 15:49 2017-08-19 (01:41)

Frames

1 Ostrazhnov Andriy
(22)
64 19 Kozak Artem
2 Ostrazhnov Andriy 57 25 Kozak Artem

Video