+380665675857 •

FSULo "KUBOK HALYCHYNY"

Ostrazhnov Andriy vs Pinchuk Oleksandr

FSULo "KUBOK HALYCHYNY" (Round robin. 3)

Info

Player 1: Ostrazhnov Andriy
Player 2: Pinchuk Oleksandr
Started: 15:51 2017-08-19
Table: 6
Finished: 18:33 2017-08-19 (02:42)

Frames

1 Ostrazhnov Andriy
(22)
54 6 Pinchuk Oleksandr
2 Ostrazhnov Andriy 23 42 Pinchuk Oleksandr
3 Ostrazhnov Andriy 57 19 Pinchuk Oleksandr

Video