+380665675857 •

SFU. SUMMER HEAT 2017

Kusen Mykhailo vs Kazakov Anton

SFU. SUMMER HEAT 2017 (Knockout stage)

Info

Player 1: Kusen Mykhailo
Player 2: Kazakov Anton
Started: 12:24 2017-06-26
Table: 26
Referee: Scherbak Dmitry
Winner goes to match #8579 (opponent: Semko Yurii)
Finished: 14:55 2017-06-26 (02:31)

Frames

1 Kusen Mykhailo
(29,37)
81 27 Kazakov Anton
2 Kusen Mykhailo 15 55 Kazakov Anton
3 Kusen Mykhailo
(25)
65 50 Kazakov Anton
(25)
4 Kusen Mykhailo 42 73 Kazakov Anton
(24)
5 Kusen Mykhailo
(22)
60 36 Kazakov Anton

Video