+380665675857 •

SFU. SUMMER HEAT 2017

Kusen Mykhailo vs Zotov Yevhen

SFU. SUMMER HEAT 2017 (Round robin. 7)

Info

Player 1: Kusen Mykhailo
Player 2: Zotov Yevhen
Started: 12:41 2017-06-25
Table: 23
Finished: 13:38 2017-06-25 (00:56)

Frames

1 Kusen Mykhailo
(44)
75 13 Zotov Yevhen
2 Kusen Mykhailo 43 32 Zotov Yevhen

Video