+380665675857 •

Amateur League SFU Kyiv. Stage I - 14 round

Nikonenko Kostiantyn vs Vishnevsky Vladislav

Amateur League SFU Kyiv. Stage I - 14 round (Winners stage)

Info

Player 1: Nikonenko Kostiantyn
Player 2: Vishnevsky Vladislav
Started: 12:36 2017-06-17
Table: 19
Winner goes to match #8332 (opponent: Basystyi Volodymyr)
Looser goes to match #8329 (opponent: Vaskovskyy Oleg)
Finished: 13:46 2017-06-17 (01:09)

Frames

1 Nikonenko Kostiantyn 50 71 Vishnevsky Vladislav
2 Nikonenko Kostiantyn
(21)
68 19 Vishnevsky Vladislav
3 Nikonenko Kostiantyn 60 92 Vishnevsky Vladislav
(20,22)

Video