+380665675857 •

Amateur Legue SFU Kirovohrad region Stage I - 13 round

Lisovenko Margarita vs Vitsynkyi Vyatcheslav

Amateur Legue SFU Kirovohrad region Stage I - 13 round (Final)

Info

Player 1: Lisovenko Margarita
Player 2: Vitsynkyi Vyatcheslav
Started: 15:22 2017-05-21
Table: 1
Finished: 16:50 2017-05-21 (01:27)

Frames

1 Lisovenko Margarita 67 58 Vitsynkyi Vyatcheslav
2 Lisovenko Margarita
(24)
62 42 Vitsynkyi Vyatcheslav