+380665675857 •

SFU. Snooker Championship of Ukraine 2017

Dobrovolskyi Oleksii vs Vishnevsky Vladislav

SFU. Snooker Championship of Ukraine 2017 (Knockout stage)

Info

Player 1: Dobrovolskyi Oleksii
Player 2: Vishnevsky Vladislav
Started: 15:04 2017-05-01
Winner goes to match #7183 (opponent: Yatsenko Vitaliy)
Finished: 16:04 2017-05-01 (00:59)

Frames

1 Dobrovolskyi Oleksii 8 75 Vishnevsky Vladislav
(68)
2 Dobrovolskyi Oleksii 23 67 Vishnevsky Vladislav
(22,20)
3 Dobrovolskyi Oleksii 6 77 Vishnevsky Vladislav
(65)