+380665675857 •

Snooker Moldova Sezon 2023-2024 Etapa VI

Balan Alexei vs Athos Agatocleus

Snooker Moldova Sezon 2023-2024 Etapa VI (Knockout stage)

Info

Player 1: Balan Alexei
Player 2: Athos Agatocleus
Winner goes to match #61051 (opponent: Gritco Roman)
Finished: 22:52 2024-06-02 (23:59)

Frames

1 Balan Alexei
(22)
50 0 Athos Agatocleus
2 Balan Alexei
(33)
50 0 Athos Agatocleus
3 Balan Alexei
(34)
50 0 Athos Agatocleus
4 Balan Alexei 0 50 Athos Agatocleus