+380665675857 •

Snooker Moldova Sezon 2023-2024 Etapa II

Balan Alexei vs Zelinschi Denis

Snooker Moldova Sezon 2023-2024 Etapa II (Winners stage)

Info

Player 1: Balan Alexei
Player 2: Zelinschi Denis
Winner goes to match #56846 (opponent: Pascar Ghennadii)
Looser goes to match #56850 (opponent: Chetrus Alexandru)
Finished: 18:57 2023-09-14 (23:59)

Frames

1 Balan Alexei
(23)
50 0 Zelinschi Denis
2 Balan Alexei 50 0 Zelinschi Denis