+380665675857 •

Snooker Moldova Sezon 2023-2024 Etapa I

Balan Alexei vs Chetrus Alexandru

Snooker Moldova Sezon 2023-2024 Etapa I (Knockout stage)

Info

Player 1: Balan Alexei
Player 2: Chetrus Alexandru
Winner goes to match #56800 (opponent: Chisleacov Ilia)
Finished: 11:11 2023-08-19 (23:59)

Frames

1 Balan Alexei
(31)
50 0 Chetrus Alexandru
2 Balan Alexei 50 0 Chetrus Alexandru
3 Balan Alexei 50 0 Chetrus Alexandru