+380665675857 •

sparrings

Taran Illya vs Doshenko Yuriy

sparring (friendly match)

Info

Player 1: Taran Illya
Player 2: Doshenko Yuriy
To start: 16:37 2023-04-28
Table: 5