+380665675857 •

sparrings

Kravchenko Ivan vs Nepokrytiy Mykola

sparring (training)

Info

Player 1: Kravchenko Ivan
Player 2: Nepokrytiy Mykola
Started: 14:51 2023-04-28
Table: 2
Finished: 15:14 2023-04-28 (00:22)

Frames

1 Kravchenko Ivan 10 34 Nepokrytiy Mykola
2 Kravchenko Ivan 23 43 Nepokrytiy Mykola