+380665675857 •

sparrings

Bayrak Vsevolod vs Zavgorodniy Zahar

sparring (battle)

Info

Player 1: Bayrak Vsevolod
Player 2: Zavgorodniy Zahar
Started: 14:38 2023-03-17
Finished: 15:14 2023-03-17 (00:36)

Frames

1 Bayrak Vsevolod 33 13 Zavgorodniy Zahar
2 Bayrak Vsevolod 52 46 Zavgorodniy Zahar