+380665675857 •

sparrings

Zavgorodniy Zahar vs Skrynko Hlib

sparring (friendly match)

Info

Player 1: Zavgorodniy Zahar
Player 2: Skrynko Hlib
To start: 14:11 2023-03-17
Table: 2