+380665675857 •

sparrings

Bayrak Vsevolod vs Sulgenko Matviy

sparring (friendly match)

Info

Player 1: Bayrak Vsevolod
Player 2: Sulgenko Matviy
Started: 13:51 2023-03-17

Frames

1 Bayrak Vsevolod 0 0 Sulgenko Matviy