+380665675857 •

sparrings

Skrynko Hlib vs Zavgorodniy Zahar

sparring (friendly match)

Info

Player 1: Skrynko Hlib
Player 2: Zavgorodniy Zahar
Started: 13:46 2023-03-17
Table: 2
Finished: 14:10 2023-03-17 (00:24)

Frames

1 Skrynko Hlib 40 16 Zavgorodniy Zahar
2 Skrynko Hlib 37 18 Zavgorodniy Zahar