+380665675857 •

sparrings

Bayrak Vsevolod vs Nepokrytiy Mykola

sparring (friendly match)

Info

Player 1: Bayrak Vsevolod
Player 2: Nepokrytiy Mykola
Started: 13:07 2023-03-17
Finished: 13:49 2023-03-17 (00:41)

Frames

1 Bayrak Vsevolod 11 29 Nepokrytiy Mykola
2 Bayrak Vsevolod 18 46 Nepokrytiy Mykola
(25)
3 Bayrak Vsevolod
(33)
38 25 Nepokrytiy Mykola
4 Bayrak Vsevolod 0 3 Nepokrytiy Mykola