+380665675857 •

sparrings

Skrynko Hlib vs Nepokrytiy Mykola

sparring (battle)

Info

Player 1: Skrynko Hlib
Player 2: Nepokrytiy Mykola
Started: 12:17 2023-03-17
Finished: 12:59 2023-03-17 (00:42)

Frames

1 Skrynko Hlib 19 37 Nepokrytiy Mykola
2 Skrynko Hlib 26 12 Nepokrytiy Mykola
3 Skrynko Hlib 27 41 Nepokrytiy Mykola
4 Skrynko Hlib 25 35 Nepokrytiy Mykola