+380665675857 •

sparrings

Bayrak Vsevolod vs Skrynko Hlib

sparring (friendly match)

Info

Player 1: Bayrak Vsevolod
Player 2: Skrynko Hlib
To start: 11:47 2023-03-17