+380665675857 •

sparrings

Bayrak Vsevolod vs Shashyna Daria

sparring (battle)

Info

Player 1: Bayrak Vsevolod
Player 2: Shashyna Daria
Started: 15:26 2023-03-10
Finished: 12:49 2023-03-31 (23:59)

Frames

1 Bayrak Vsevolod 24 46 Shashyna Daria