+380665675857 •

sparrings

Skrynko Hlib vs Zavgorodniy Zahar

sparring (friendly match)

Info

Player 1: Skrynko Hlib
Player 2: Zavgorodniy Zahar
Started: 13:52 2023-03-10
Table: 2
Finished: 14:34 2023-03-10 (00:41)

Frames

1 Skrynko Hlib 52 45 Zavgorodniy Zahar
2 Skrynko Hlib 51 27 Zavgorodniy Zahar