+380665675857 •

sparrings

Nepokrytiy Mykola vs Bayrak Vsevolod

sparring (battle)

Info

Player 1: Nepokrytiy Mykola
Player 2: Bayrak Vsevolod
Started: 12:29 2023-03-10
Finished: 13:10 2023-03-10 (00:41)

Frames

1 Nepokrytiy Mykola 39 28 Bayrak Vsevolod
2 Nepokrytiy Mykola 60 31 Bayrak Vsevolod