+380665675857 •

Liga Moldovei Etapa I

Balan Alexei vs Athos Agatocleus

Liga Moldovei Etapa I (Winners stage)

Info

Player 1: Balan Alexei
Player 2: Athos Agatocleus
Winner goes to match #56341 (opponent: Munteanu Constantin)
Looser goes to match #56338 (opponent: Popa Damian)
Finished: 21:07 2023-03-10 (23:59)

Frames

1 Balan Alexei
(35)
50 0 Athos Agatocleus
2 Balan Alexei
(28)
50 0 Athos Agatocleus
3 Balan Alexei 50 0 Athos Agatocleus