+380665675857 •

sparrings

Zavgorodniy Zahar vs Bayrak Vsevolod

sparring (friendly match)

Info

Player 1: Zavgorodniy Zahar
Player 2: Bayrak Vsevolod
Started: 14:20 2023-03-03
Table: 3
Finished: 15:06 2023-03-03 (00:46)

Frames

1 Zavgorodniy Zahar 33 28 Bayrak Vsevolod
2 Zavgorodniy Zahar 47 11 Bayrak Vsevolod