+380665675857 •

sparrings

Zavgorodniy Zahar vs Sulgenko Matviy

sparring (friendly match)

Info

Player 1: Zavgorodniy Zahar
Player 2: Sulgenko Matviy
Started: 14:14 2023-03-03
Table: 3
Finished: 14:14 2023-03-03 (00:00)

Frames

1 Zavgorodniy Zahar 18 37 Sulgenko Matviy
2 Zavgorodniy Zahar 49 17 Sulgenko Matviy
3 Zavgorodniy Zahar 1 0 Sulgenko Matviy