+380665675857 •

sparrings

Bayrak Vsevolod vs Nepokrytiy Mykola

sparring (battle)

Info

Player 1: Bayrak Vsevolod
Player 2: Nepokrytiy Mykola
Started: 12:20 2023-03-03
Finished: 12:30 2023-03-10 (23:59)

Frames

1 Bayrak Vsevolod 26 21 Nepokrytiy Mykola
2 Bayrak Vsevolod 23 47 Nepokrytiy Mykola
3 Bayrak Vsevolod 32 57 Nepokrytiy Mykola