+380665675857 •

Championship of Kirovohrad region

Bayrak Vsevolod vs Kravchenko Ivan

Championship of Kirovohrad region (Knockout stage)

Info

Player 1: Bayrak Vsevolod
Player 2: Kravchenko Ivan
Started: 20:57 2022-12-27
Table: 1
Winner goes to match #56132 (opponent: Skrynko Hlib)
Finished: 20:57 2022-12-27 (00:00)

Frames

1 Bayrak Vsevolod 0 49 Kravchenko Ivan
(49)
2 Bayrak Vsevolod
(42)
42 0 Kravchenko Ivan
3 Bayrak Vsevolod 0 42 Kravchenko Ivan
(42)