+380665675857 •

Championship of Kirovohrad region

Bayrak Vsevolod vs Kondratenko Maksym

Championship of Kirovohrad region (Winners stage)

Info

Player 1: Bayrak Vsevolod
Player 2: Kondratenko Maksym
Started: 13:15 2022-12-25
Table: 5
Winner goes to match #56118 (opponent: Nepokrytiy Dmitro)
Looser goes to match #56117 (opponent: Medvedenko Oleksii)
Finished: 14:19 2022-12-25 (01:03)

Frames

1 Bayrak Vsevolod 27 66 Kondratenko Maksym
(25,22)
2 Bayrak Vsevolod
(20)
39 77 Kondratenko Maksym
(36)