+380665675857 •

Championship of Kirovohrad region

Zavgorodniy Zahar vs Bayrak Denis

Championship of Kirovohrad region (Winners stage)

Info

Player 1: Zavgorodniy Zahar
Player 2: Bayrak Denis
Started: 10:28 2022-12-25
Table: 1
Winner goes to match #56095 (opponent: Zavhorodia Yelyzaveta)
Looser goes to match #56103 (opponent: undefined)
Finished: 11:01 2022-12-25 (00:32)

Frames

1 Zavgorodniy Zahar
(42)
42 0 Bayrak Denis
2 Zavgorodniy Zahar
(42)
42 0 Bayrak Denis