+380665675857 •

sparrings

Kovaleva Dasha vs Skrynko Hlib

sparring (friendly match)

Info

Player 1: Kovaleva Dasha
Player 2: Skrynko Hlib
Started: 15:22 2022-09-23
Table: 5
Finished: 16:15 2022-09-23 (00:53)

Frames

1 Kovaleva Dasha 22 41 Skrynko Hlib
2 Kovaleva Dasha 35 52 Skrynko Hlib