+380665675857 •

sparrings

Kravchenko Ivan vs Nepokrytiy Mykola

sparring (friendly match)

Info

Player 1: Kravchenko Ivan
Player 2: Nepokrytiy Mykola
Started: 15:01 2022-09-23
Table: 4
Finished: 16:18 2022-09-23 (01:17)

Frames

1 Kravchenko Ivan 17 60 Nepokrytiy Mykola
2 Kravchenko Ivan 49 57 Nepokrytiy Mykola