+380665675857 •

Київська Ліга Снукеру 2021 - тур 9

Blakyta Roman vs Zhuk Volodymyr

Київська Ліга Снукеру 2021 - тур 9 (Loosers stage)

Info

Player 1: Blakyta Roman
Player 2: Zhuk Volodymyr
Started: 14:53 2021-05-22
Table: 4
Winner goes to match #51258 (opponent: Petrosov Arsen)
Finished: 16:52 2021-05-22 (01:59)

Frames

1 Blakyta Roman 65 38 Zhuk Volodymyr
2 Blakyta Roman
(35)
73 42 Zhuk Volodymyr