+380665675857 •

Київська Ліга Снукеру 2021 - тур 9

Tishchenko Gregory vs Lagodzinschii Matvei

Київська Ліга Снукеру 2021 - тур 9 (Loosers stage)

Info

Player 1: Tishchenko Gregory
Player 2: Lagodzinschii Matvei
Started: 12:35 2021-05-22
Table: 3
Winner goes to match #51254 (opponent: Tkatskiy Konstantin)
Finished: 14:18 2021-05-22 (01:43)

Frames

1 Tishchenko Gregory 17 57 Lagodzinschii Matvei
(24)
2 Tishchenko Gregory 64 55 Lagodzinschii Matvei
(34)
3 Tishchenko Gregory 33 66 Lagodzinschii Matvei
(30)