+380665675857 •

Kropyvnytskyi Championship 2021| men and women

Lisovenko Marharyta vs Blakyta Roman

Kropyvnytskyi Championship 2021| men and women (Final)

Info

Player 1: Lisovenko Marharyta
Player 2: Blakyta Roman
Started: 17:54 2021-04-25
Table: 3
Referee: Kravchenko Ivan
Finished: 20:57 2021-04-25 (03:02)

Frames

1 Lisovenko Marharyta 45 69 Blakyta Roman
2 Lisovenko Marharyta 58 25 Blakyta Roman
3 Lisovenko Marharyta 24 44 Blakyta Roman
4 Lisovenko Marharyta
(22)
47 38 Blakyta Roman
5 Lisovenko Marharyta 28 53 Blakyta Roman

Video