+380665675857 •

Kropyvnytskyi Championship 2021| men and women

Skrynko Hlib vs Lisovenko Marharyta

Kropyvnytskyi Championship 2021| men and women (Knockout stage)

Info

Player 1: Skrynko Hlib
Player 2: Lisovenko Marharyta
Started: 15:48 2021-04-25
Table: 4
Winner goes to match #50795 (opponent: Blakyta Roman)
Finished: 16:54 2021-04-25 (01:05)

Frames

1 Skrynko Hlib 41 48 Lisovenko Marharyta
2 Skrynko Hlib 62 32 Lisovenko Marharyta
3 Skrynko Hlib 12 61 Lisovenko Marharyta
(32)

Video