+380665675857 •

Kropyvnytskyi Championship 2021| men and women

Lisovenko Marharyta vs Inutin Nazar

Kropyvnytskyi Championship 2021| men and women (Knockout stage)

Info

Player 1: Lisovenko Marharyta
Player 2: Inutin Nazar
Started: 14:21 2021-04-25
Table: 4
Winner goes to match #50793 (opponent: Skrynko Hlib)
Finished: 15:06 2021-04-25 (00:45)

Frames

1 Lisovenko Marharyta 58 9 Inutin Nazar
2 Lisovenko Marharyta
(21)
45 34 Inutin Nazar

Video