+380665675857 •

Game day 2021 №3

Lagodzinschii Matvei vs Handrabura Denys

Game day 2021 №3 (Final)

Info

Player 1: Lagodzinschii Matvei
Player 2: Handrabura Denys
Started: 16:22 2021-01-17
Table: 1
Referee: Fedushyn Anton
Finished: 17:01 2021-01-17 (00:39)

Frames

1 Lagodzinschii Matvei
(21,33)
58 18 Handrabura Denys
2 Lagodzinschii Matvei 38 28 Handrabura Denys