+380665675857 •

League NSFU of Kyiv 2020 (handicap) - 14 round

Khmelevskyi Denys vs Tishchenko Gregory

League NSFU of Kyiv 2020 (handicap) - 14 round (Loosers stage)

Info

Player 1: Khmelevskyi Denys
Player 2: Tishchenko Gregory
Started: 15:47 2020-11-07
Table: 8
Winner goes to match #46224 (opponent: Lagodzinschii Matvei)
Finished: 17:17 2020-11-07 (01:29)

Frames

1 Khmelevskyi Denys 51 62 Tishchenko Gregory
2 Khmelevskyi Denys
(39,36)
75 43 Tishchenko Gregory
3 Khmelevskyi Denys
(32,93)
125 24 Tishchenko Gregory