+380665675857 •

League NSFU of Kyiv 2020 - 13 round

Voloshko Roman vs Khimich Vladyslav

League NSFU of Kyiv 2020 - 13 round (Winners stage)

Info

Player 1: Voloshko Roman
Player 2: Khimich Vladyslav
Started: 12:19 2020-10-17
Table: 7
Winner goes to match #45607 (opponent: Tishchenko Gregory)
Looser goes to match #45602 (opponent: Govtva Danil)
Finished: 13:12 2020-10-17 (00:52)

Frames

1 Voloshko Roman
(33)
58 1 Khimich Vladyslav
2 Voloshko Roman 42 53 Khimich Vladyslav
(23)
3 Voloshko Roman
(40)
66 19 Khimich Vladyslav