+380665675857 •

League NSFU of Kyiv 2020 (handicap) - 06 round

Mokhnyuk Nadiya vs Khmelevskyi Denys

League NSFU of Kyiv 2020 (handicap) - 06 round (Loosers stage)

Info

Player 1: Mokhnyuk Nadiya
Player 2: Khmelevskyi Denys
Started: 13:01 2020-07-04
Table: 8
Winner goes to match #43221 (opponent: Kunytsia Maksym)
Finished: 13:53 2020-07-04 (00:52)

Frames

1 Mokhnyuk Nadiya 53 89 Khmelevskyi Denys
(46,24)
2 Mokhnyuk Nadiya 61 107 Khmelevskyi Denys
(31,34)

Video