+380665675857 •

Amateur League SFU IF "Vodochrestya" (memorial tournament Martyniuk V.I.)

Ostrazhnov Andriy vs Trofimov Serhii

Amateur League SFU IF "Vodochrestya" (memorial tournament Martyniuk V.I.) (Round robin. 2)

Info

Player 1: Ostrazhnov Andriy
Player 2: Trofimov Serhii
Started: 19:01 2017-01-27
Table: 5
Finished: 19:01 2017-01-27 (00:00)

Frames

1 Ostrazhnov Andriy
(20)
50 0 Trofimov Serhii
2 Ostrazhnov Andriy 50 0 Trofimov Serhii