+380665675857 •

League NSFU of Kyiv 2020 - 04 round

Vaskovskyy Oleg vs Khmelevskyi Denys

League NSFU of Kyiv 2020 - 04 round (Final)

Info

Player 1: Vaskovskyy Oleg
Player 2: Khmelevskyi Denys
Started: 18:20 2020-03-07
Table: 4
Finished: 19:28 2020-03-07 (01:07)

Frames

1 Vaskovskyy Oleg 77 55 Khmelevskyi Denys
2 Vaskovskyy Oleg 22 79 Khmelevskyi Denys
(27)
3 Vaskovskyy Oleg 12 54 Khmelevskyi Denys
(54)

Video