+380665675857 •

Game day № 7

Grygoriev Juriy vs Tsarush Liliya

Game day № 7 (Round robin. 1)

Info

Player 1: Grygoriev Juriy
Player 2: Tsarush Liliya
Started: 11:05 2019-10-06
Table: 1
Referee: Dulov Danyil
Finished: 11:29 2019-10-06 (00:23)

Frames

1 Grygoriev Juriy
(24)
37 55 Tsarush Liliya